туг

Түгжээтэй бүтээгдэхүүн

  • Нарийвчилсан металл дамжуулагч хэсгүүд

    Нарийвчилсан металл дамжуулагч хэсгүүд

    Түгжээний механизмын үндсэн хэсгүүд нь бүх хэсгүүдийг засах, байршуулах бүрхүүлийг агуулсан байх ёстой бөгөөд түүний нарийвчлал нь бүх хөдөлж буй хэсгүүдийн зохицуулалтын нөлөөг тодорхойлдог;Үндсэн хөдөлгөөнт хэсгүүд нь тавиур ба араа бөгөөд тэдгээрийн харьцангуй байрлал нь хөдөлгөөний дамжуулалтын чиглэлийг тодорхойлдог;Тэдний нарийвчлал нь хөдөлгөөний жигд байдлыг тодорхойлдог.

RFQ мэдээлэл